Praktisk info

Nærmere oplysninger om uddannelsen kommer senere.